ENERGÉTİKA

[ yun. ] Xalq təsərrüfatının təbii enerji istehsalı və onun çevrilməsi üsullarını birləşdirən sahəsi, habelə texnikanın, enerjinin müxtəlif növlərinin istehsalı, tətbiqi və onlardan istifadə üsullarından bəhs edən şöbəsi.

Etimologiya

  • ENERGETİKA alm. energetik < yun. energeia – fəaliyyət
ENERGÉTİK
ENÉRGİYA

Digər lüğətlərdə