ENERJİ

ENERJİ I is. [ rus. ] fiz. Cərəyan, işıq. Kinonun maraqlı yerində enerji kəsildi.

ENERJİ II is. [ rus. ] Güc, qüvvə. Bəzən ürəkdən deyilmiş səmimi bir söz də fəhləni sevindirir, onun ümidini, enerjisini artırır (M.Hüseyn).

ELƏ
EŞQ

Значение слова в других словарях