ENLİ...

Enli sözü ilə bağlı olan bir sıra mürəkkəb isimlərin birinci tərkib hissəsi; məs.: enliağız, enlibaş, enlidöş, enlikürək, enlisifət.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ENLİ enli bax geniş 1
  • ENLİ geniş — gen

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • ENLİ ENLİ – DAR İkinci məhəlləyə gəlincə, küçələri enli, təmiz və evləri səliqə ilə tikilmişdi (N.Nərimanov); Atlılar dar küçələri, əyri döngələri keçib, s
ENLƏTMƏK
ENLİ

Digər lüğətlərdə