ENLİ

sif. En cəhətdən geniş olan, köndələni uzun olan, geniş. Enli yol. Enli parça. Enli palaz.
– …İkinci məhəlləyə gəlincə, küçələri enli, təmiz və evləri səliqə ilə tikilmişdi. N.Nərimanov.
[Dərviş:] Göy ot döşəyim, qara daş yastığım, enli yarpaqlar yorğanım idi. A.Divanbəyoğlu.
Surxay enli kürəyini bir az da dikəltdi. M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ENLİ enli bax geniş 1
  • ENLİ geniş — gen

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • ENLİ ENLİ – DAR İkinci məhəlləyə gəlincə, küçələri enli, təmiz və evləri səliqə ilə tikilmişdi (N.Nərimanov); Atlılar dar küçələri, əyri döngələri keçib, s
ENLİ...
ENLİAĞIZ

Digər lüğətlərdə