ENLİDÖŞLÜ

sif. Döşü enli, sinəsi geniş olan. Enlidöş adam. Enlidöşlü at.
ENLİDÖŞ
ENLİK

Digər lüğətlərdə