EPİDEMİOLOGİYA

\[yun.\] эпидемиология (медицинадин, галукьдай азарар чукӀунин себебар чирдай ва абурун вилик пад кьунин къайдайрикай рахадай хел).
EOLİT
EPİDEMİOLOQ

Digər lüğətlərdə