EPİK

s. ədəb. epic; ~ poeziya epic poetry

EPİDİASKOP
EPİQON

Digər lüğətlərdə