ÉPİKA

[ yun. ] ədəb. Epik əsərlər.
EPİ́K₂
EPİKLİK

Digər lüğətlərdə