EPİKLİK

is. Epik xüsusiyyət daşıma.
Diskussiyanın gedişində romanın inkişaf etdirilməsinin mühüm məsələləri, onun forma və kompozisiyası, epiklik, tarixilik və xəlqilik məsələləri … müzakirə edilmişdir. (Qəzetlərdən).

ÉPİKA
EPİKRİ́Z

Digər lüğətlərdə