EPİLÉPSİYA

[ yun. epilepsia – özündən getmə] tib. Vaxtaşırı və qəflətən bərk qıcolma və özündəngetmə şəklində cərəyan edən xroniki sinir xəstəliyi. Epilepsiya tutmaları. Epilepsiyanın diaqnozu.
EPİQRÁM
EPİLÉPTİK

Digər lüğətlərdə