EPİQÓN

[ yun. ] Özünün müstəqil yaradıcılıq siması olmayıb, hər hansı bir siyasi, ədəbi, elmi və başqa cərəyanı təqlid edən yazıçı, alim və b.; təqlidçi. Epiqon ədəbiyyatı.
EPİKÜRİ́ZM
EPİQONLUQ

Digər lüğətlərdə