EPİZODİ́K

sif. [ yun. ]
1. Sistematik xarakter daşımayan, təsadüfdən-təsadüfə olan. Epizodik kömək. İşin gedişinin epizodik yoxlanması.
2. Yalnız ayrı-ayrı səhnələrdə, epizodlarda görünən, daimi olmayan. Epizodik surətlər. Epizodik rollar.
EPİZOD
EPİZODİKLİK

Значение слова в других словарях