EPİZODİKLİK

is. Epizodik xasiyyət daşıma. Romanda hadisələrin epizodikliyi. Tamaşada rolun epizodikliyi.
EPİZODİ́K
EPOLÉT

Digər lüğətlərdə