EPOLETLİ

sif. Çiyinlərində epolet olan. Epoletli zabit şineli.
EPOLÉT
EPÓNJ

Digər lüğətlərdə