EQOİSTLİK

is. Eqoist adamın xassəsi, ancaq özünü, öz mənafeyini düşünmə; xudbinlik.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • EQOİSTLİK eqoistlik bax xudbinlik
  • EQOİSTLİK xudbinlik
EQOİ́ST
EQOİ́ZM

Digər lüğətlərdə