ERÓTİKA

[ yun. ] Eşq və şəhvani hissləri ifadə və təsirə qarşı meyil, maraq.
EROTİ́K
EROTİ́ZM

Digər lüğətlərdə