EROTİ́ZM

[ yun. ] kit. Eşq və şəhvani məsələlərə həddindən artıq meyil, maraq.
…Saraydan və yüksək vəzifəli şəxslərin diqqətindən uzaqda olan şairlər isə öz əsərlərinə yeni bir ünsür olaraq erotizmi daxil edirdilər. F.Köçərli.

ERÓTİKA
ERÓZİYA

Digər lüğətlərdə