ESÉR

[“sosialist-revolyusioner” sözlərinin ixtisar edilmiş baş hərflərinin adından] tar. siyasi. bax sosialist-revolyusioner.
ERTƏSİ
ESÉS

Digər lüğətlərdə