ESÉS

[ alm. SS (mühafizə dəstəsi) ixtisarı] Alman-faşist mühafizə dəstələri və ya faşist-alman ordusunun xüsusi hissələri.
ESÉR
ESESÇİ

Digər lüğətlərdə