ESKADRÓN

[ fr. ] Piyada qoşundakı rotaya bərabər süvari qoşun hissəsi.
Buna görə də onu Seyidhəmzə ziyarətgahından çıxarmaq üçün bir eskadron kazak göndərildi. M.S.Ordubadi.

ESKADRİ́LYA
ESKALÁTOR

Digər lüğətlərdə