ESKİ́Z

[ fr. ]
1. Bir şəklin, rəsmin və ya onun bir hissəsinin ilk qaralaması.
// Heykəltəraşlıq əsərinin kiçildilmiş miqyasda hazırlanan ilk nümunəsi, modeli, taslağı.
// Bir musiqi əsərinin, ədəbi əsərin və ya onların hissələrinin ilk redaktəsi.
Süita şəklində yazılmış çoxhissəli musiqi əsərlərinə bəzən “eskiz” və ya “etüd” adı da verilir. Ə.Bədəlbəyli.

2. Bir şeyi düzəltmək üçün nümunə, əsas olan şəkil və s. Paltarların eskizi. Dekorasiya eskizi.
ESKİMOS
ESMİNES

Digər lüğətlərdə