ESMİNES

[ rus. “эскадренный миноносец” sözlərinin ixtisarı] Minadaşıyan eskadra gəmisi.
Odessada o yaralanandan iki gün əvvəl həmin esminesdə onun atası həlak olmuşdu. Ə.Əbülhəsən.

ESKİ́Z
ESPERANTİ́ST

Digər lüğətlərdə