ESPERÁNTO

[ fr. ] Ən çox yayılmış Avropa dilləri materialı əsasında düzəldilmiş süni beynəlxalq dil.
ESPERANTİ́ST
ESPERANTOÇU

Digər lüğətlərdə