ESTETİZM

[ yun. ] kit.
1. Gözəlliyə, bədiiliyə, incəliyə pərəstişkarlıq, maillik; gözəlliyə məftunluq.
2. İncəsənətdə əsərin ideyasına, məzmununa fikir verməyib, zahiri formalara, gözəlliyə həddindən artıq meyil göstərmə; estetikada formalizm.
[C. Cabbarlı] hər cür formalizmi, estetizmi şiddətli surətdə tənqid edirdi. M.Arif.

ESTÉTİKA
ESTON

Digər lüğətlərdə