ETAJER

[ fr. ] Dirəklər üstündə duran rəflərdən ibarət mebel növü.
Bir tərəfdə qoyulub kitab qəfəsəsi (etajerka), üstə kitablar, yanında bir dənə sandalya. C.Məmmədquluzadə.
Akif … etajerkadan kitab götürərək oxumağa başlayır. M.İbrahimov.

EŞŞƏKTURPU
ETAJERKA

Digər lüğətlərdə