ETALÓN

[ fr. ] Müəyyən edilmiş ölçü vahidinin dəqiq nümunəsi.
// İşlənməkdə olan ölçü alətlərini yoxlamaq üçün ən dəqiq ölçü nümunəsi; əyar. Metrin etalonu.
– Təhvil verilən pambığın sortunu qəbuledicilər etalon əsasında müəyyən edirlər. Pambıqçılıq”.

ETAJERKA
ETÁN

Digər lüğətlərdə