ÉTİKA

[ yun. ethika, ethos – adət, xasiyyət]
1. İctimai şüur formalarından biri kimi əxlaq, tərbiyə və mənəviyyat haqqında fəlsəfi nəzəriyyə. Materialist etika. Hegel etikası.
2. Hər hansı sinfin, cəmiyyətin, ictimai təşkilatın əxlaq qaydaları. Kapitalist cəmiyyətinin etikası. Dvoryan etikası.
– Əsil etika açıq danışmağı sevir. M.Hüseyn.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ETİKA etika bax əxlaq
ETİDAL
ETİKÉT

Digər lüğətlərdə