ETİKETLƏNMƏ

сущ. от глаг. etiketlənmək , этикетированне
ETİKETLƏMƏK
ETİKETLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə