ETİLA

[ ər. ] tənt. klas. Yüksəlmə, ucalma; yüksəklərə qalxma, yüksəliş; tərəqqi.
Mən bu sözlərimlə nə dedim bilsən: – Çırpın üfüqlərə, uç etilaya! S.Vurğun.

ETİ́L
ETİLÉN

Digər lüğətlərdə