ETİLÉN

[əsli yun. ] bax etil kim. Tərkibi karbon və hidrogendən ibarət olan rəngsiz yanıcı qaz.
ETİLA
ETİMAD

Digər lüğətlərdə