EVC

[ ər. ] bax övc.
Aşkar oldu mənim dərdi-pünhanım; Evc etdi fələyə ahü-əfğanım. Aşıq Yusif.

EVBƏEV
EVCİK