EVCİK


1. Ev”dən kiç.
[Gültəkin:] …Qoyunuz son dəfə olaraq bütün xoşbəxt günlərimi keçirdiyim bu qaranlıq, məhzun evciyəzi bir də doyunca görüm. C.Cabbarlı.
[Vidadi:] Vaqif, sabah məni yola sal, gedim; Torpaq evciyimi ziyarət edim. S.Vurğun.

2. bax evcik-evcik. Ağca xanım da evcik tikirdi.
Çiçəkləri dərib onu bəzəyirdi. S.S.Axundov.

EVC
EVCİK-EVCİK

Значение слова в других словарях