EVDOLUSU

zərf
1. Çoxlu, çox, külli miqdarda. Evdolusu şey.
– Bir balaca boyu var, evdolusu toyu var. (Tapmaca).
[Məşədi Məmməd:] Pullu Hacı Rüstəmin qızını alsam, iki evdolusu cehiz, mal gətirər. R.Əfəndiyev.

2. Çox ucadan, bərkdən.
Kərimqulu ayağını yerə döyüb bütün evdolusu bağırdı. S.Rəhimov.

EVDARLIQ
EVDOVŞANI

Digər lüğətlərdə