EVFEMİ́ZM

[ yun. ] dilç. Müəyyən bir şərait üçün qaba və ya namünasib sayılan söz və ya ifadə yerinə işlədilən başqa, daha incə söz, ya ifadə; məs.: “arvadım” əvəzinə “uşaqların anası”, “yalan danışırsınız” əvəzinə “düz demirsiniz” və s.
EVFEMİSTİ́K
EVKALİ́PT

Digər lüğətlərdə