EVLƏNMƏ

Evlənmək”dən f.is. O günün sabahı Şərifzadə və Qəmər xanımın şahidliyi ilə Zeynalın Mehribanla … evlənməsi zaqsda qeyd olundu. S.Hüseyn.
EVLƏNDİRMƏK
EVLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə