EVLAD

[ ər. ] bax övlad.
Məmməd evladlarını … böyüdüb müəyyən yaşa yetirdikdən sonra, bunları məktəbə qoydu. Aşıq Qərib”.
Məmmədhəsən əmi … mehriban atadı, o heç vaxt istəməzdi evladının ürəyini bir dəm sıxsın. C.Məmmədquluzadə.
[Kor kişi:] sizə ata yerində, siz də ona evlad mövqeyində idiniz. S.Hüseyn.

EVKALİ́PT
EVLƏNDİRMƏ

Digər lüğətlərdə