evli

sif. marié m,- e f ; ~ kişi le marié ; ~olmaq être marié,-e

evlənmək
evli-eşikli

Digər lüğətlərdə