EVLİ

EVLİ (evlənmiş, arvadı olan) [Qafar Mansura:] Sənin oğuldan, qızdan nəyin var? Yəqin ki, edisən? (H.Abbaszadə); MÜTƏƏHHİL (arx.) Cavid: Mütəəhhil olduğumu yazıb bildirmək istəyirdim, lakin nədənsə bir qüvvə məni mən edir (A.Şaiq); BAŞIBAĞLI (məc.)

EVLƏNMƏK
EYBƏCƏR

Digər lüğətlərdə