EVOLYUSİON

прил. эволюционный. Evolyusion nəticələr эволюционные выводы, evolyusion nəzəriyyə эволюционная теория, evolyusion proses эволюционный процесс; см. təkamül II
EVNƏ
EVOLYUSİONİST

Digər lüğətlərdə