EVOLYUSİONİ́ZM

[ lat. ] bax təkamül (təkamül nəzəriyyəsi).
EVOLYUSİONİ́ST
EVOLYÚSİYA

Digər lüğətlərdə