EVOLYÚSİYA

[ lat. ] bax təkamül.
EVOLYUSİONİ́ZM
EVRİKA

Digər lüğətlərdə