EVRİKA

[ yun. ]
1. Eramızdan əvvəlki Yunanıstanın riyaziyyatçı və mexaniki Arximedin adına yazılan nida cümləsi – “Mən tapdım!”.
2. Hər hansı kəşflə bağlı söylənən nida cümləsi.

Этимология

  • EVRİKA Arximed, ola bilsin, qədim dövrün ən dahi alimi olub. O, e.ə. III əsrdə Sirakuzada  yaşayıb və deyilənə görə, çar Hierona qohumluğu çatıb
EVOLYÚSİYA
EVSAF

Значение слова в других словарях