EVSAF

[ ər. ] bax ovsaf.
Bir gözəl istərəm bu evsafda; Gözəllər içində xubtər olsun. Aşıq Qurban.
Tanrı kəsibdir bizim ərlərin insafını; Sən ki bilirsən, “Baba”, onların evsafını. C.Cabbarlı.

EVRİKA
EVSİZ