EVYARAN

is. Evləri yarıb oğurluqla məşğul olan adam; oğru.
Nə dilənçi qaldı, nə bir nəfər ac! Evyaran, başkəsən, quldurlar kimi. S.Vurğun.

EVSİZLİK
EVYIXAN

Digər lüğətlərdə