EYBƏCƏRLƏŞMƏ

Eybəcərləşmək”dən f.is.

Синонимы

  • EYBƏCƏRLƏŞMƏ kifirləşmə — çirkinləşmə
EYBƏCƏRLƏŞDİRMƏK
EYBƏCƏRLƏŞMƏK

Значение слова в других словарях