EYHANA

Bax: eyhəna. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

EY-VALLA
EYHƏNA

Значение слова в других словарях