EYİ

sif. köhn. Yaxşı. [Kərəm:] Bir igid düşərsə, qaldıran olmaz; Eyi iş görənə pis demək olmaz. “Əsli və Kərəm”.
[Turxan bəy:] Nə eyi təsadüf! [Aşıq Sultanın] saz çalmasını və dəyərli aşıq sözlərini çoxdan bəri eşitdiyim yox. H.Cavid.
[Xədicə] olduqca xoşsöhbət, eyi təbiətli, genişqəlbli, munis və mehriban bir qız idi. S.Hüseyn.

// Zərf mənasında.
Ağasəfər özlüyündə qət etmişdi ki, … türkcə də, rusca da mən çox eyi bilirəm. Ə.Əbülhəsən.

Синонимы

  • EYİ eyi bax yaxşı 1
EYHANA
EYİB

Значение слова в других словарях