EYİ

I. s. bax yaxşı I

II. z. bax yaxşı II

EYHANA
EYİB

Digər lüğətlərdə