EYİBSİZ

s. 1. faultless, irreproachable, blameless; məc. immaculate; pure; ~ iş faultless / irreproachable work; ~ davranış immaculate behaviour; 2. (i.s.) without defect / shortcoming; Eyibsiz gözəl olmaz at. söz. ◊ There is no beauty without defect

EYİBLİLİK
EYİBSİZLİK

Digər lüğətlərdə