EYİLİK

сущ. хъсанвал.
EYİLƏŞMƏK
EYLƏ

Digər lüğətlərdə